KOMPETENSOMRÅDEN

Skräddarsydda arbetsgrupper

Eftersom vi arbetar med varierande uppdrag så har Pharos inga fasta avdelningar utan våra konsulter arbetar hela tiden med varandra i olika konstellationer beroende på vilken bransch som avses och vilka fackkompetenser som efterfrågas, detta gör att vi bibehåller vår helhetssyn.

Med affärsutveckling baserat på tre hörnstenar - kundens möjligheter och problem, vår breda erfarenhet samt enkla, beprövade metoder - har vi organiserat oss i tre konsultområden:

 

Strategisk rådgivning

 

Corporate Finance

 

Organisationsutveckling


Inom Pharos konsultnäverk finns även en specifik kompetens inom hotell, fastigheter och hotellfastigheter.
Dessa tjänster hanteras av Hotelum - klicka här.
Organisationsschema
Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se