KOMPETENSOMRÅDEN

Corporate Finance

Vi anlitas tidigt i processen

Pharos erbjuder finansiell rådgivning rörande bland annat köp- och försäljningar av företag, kapitalanskaffningar, värderingar och rekonstruktioner.

De flesta av Pharos uppdrag innebär att vi anlitas tidigt i processen för att under strikt sekretess ge råd rörande strategi, finansiell analys, struktur, genomförande och förhandling. Vi har agerat rådgivare i samband med ett antal transaktioner för olika typer av uppdragsgivare i ett stort antal olika branscher.

Pharos konsulter inom Corporate Finance har medverkat vid ett stort antal transaktioner i ett brett spektra av branscher för både svenska och internationella uppdragsgivare och har samtliga lång och dokumenterad erfarenhet från finansiell rådgivning avseende både privata och publika transaktioner.
Samtliga våra metoder bygger på en utifrån-och-inanalys av kunder, produkter och konkurrenter. Antingen har våra kunder redan gjort kartläggningen eller hjälper vi till med att genomföra den.

Våra metoder är strukturerade att "göra rätt saker" innan vi "gör sakerna rätt". De säkerställer genomförande och mätbarhet. De engagerar medarbetare att göra sitt yttersta.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Broman

 

+46 733 502 444

 

jonas.broman@pharos.se

Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se