KOMPETENSOMRÅDEN

Organisationsutveckling

För framgång krävs rätt ledarskap

Organisationer måste utvecklas utifrån varje enskilt företags kundstruktur, erbjudande och konkurrenssituation. Organisationsteorier skapar oftare organisatoriska konflikter än ökar konkurrenskraften. Marknadsledaren, utmanaren, prispressaren, behöver helt olika organisationsstrukturer för att lyckas i sina affärsmässiga målsättningar. Vi hjälper företag att bygga sina organisationer för att möta kundernas behov och konkurrensen på ett individuellt anpassat sätt, som gör att medarbetare förstår sin arbetsuppgift samt vet hur man når målen och belönas därefter.

Att få saker gjorda beror på om medarbetarna vet var de ska och hur de ska ta sig dit. För att lyckas krävs ledarskap. För att ledarskapet ska fungera effektivt behövs rätt rekrytering, kunddriven organisation, kompetensutveckling och motiverande ersättningssystem. Med vårt "utifrån och in" tänkande och vår långa erfarenhet från linje och stab hjälper vi våra kunder att styra organisationer så att de får saker gjorda.
Marknaderna förändras kontinuerligt och då måste organisationerna utvecklas med dem. Nyrekryteringar måste säkras både som hela människor och som säkerställda kompetenser för att klara utvecklingen.

Våra beprövade metoder finner du inom

  • organisationsöversyn
  • belöningssystem
  • rekrytering


För ytterligare information, kontakta:

Jonas Broman

 

+46 733 502 444

 

jonas.broman@pharos.se

Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se