KOMPETENSOMRÅDEN

Strategisk rådgivning

Med de verksamhetsmässiga målen som vägledning

Pharos lägger stor vikt vid att våra uppdragsgivares omvärld kartläggs, möjligheter och problem identifieras och att strukturer, strategier, förhållningssätt och lösningar utarbetas med de verksamhetsmässiga målen som vägledning samt att lösningarna och förslagen är praktiskt användbara. Vi arbetar med såväl research, analys, problemlösning, strukturella och strategiska vägval som genomförande.

Göra rätt saker - strukturell nivå

Med att göra rätt saker menar vi att ta fram vilka målgrupper eller segment som skall betjänas, d v s att hitta homogena grupper av kunder för erbjudandet och ha full kunskap om konkurrenterna. Detta styr affärsidé, visioner och mål. Först därefter kan det mest konkurrenskraftiga erbjudandet tas fram - till varje vald målgrupp.

Göra saker rätt - strategisk nivå

Den metodik som vi på Pharos alltid tillämpar är att arbeta utifrån våra uppdragsgivares unika förutsättningar för att därigenom öka konkurrenskraften och skapa intäktsökning.
Planera och arbeta rätt - taktisk nivå

Vi kopplar strategierna till handlingsplaner för att säkerställa genomförandet - prioritering, ansvar, timing och samordning.

Styra rätt - verksamhetsstyrning

Vad som mäts blir gjort. Vi bygger framgångsfaktorbaserade styrsystem som mäter både orsak och verkan.

Leda rätt

Till slut är det människor som skall motiveras. Vi vet hur man gör - vi har själva gjort det! Vid allt förändringsarbete är det en förutsättning att kommunikationen fungerar inom organisationen för att säkerställa att alla är involverade i processen och "med på båten".

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Broman

 

+46 733 502 444

 

jonas.broman@pharos.se

Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se