OM PHAROS

Med helhetssyn och fundamental analys

Pharos har vuxit fram ur tanken om helhetssyn och fundamental analys. Ett rådgivningsföretag måste få en sammansättning av konsulter - som med kundens möjligheter och problem för ögonen - kan erbjuda erfarenhet, kompetenser och beprövade metoder.

Vi erbjuder enkla, beprövade metoder, som kan beskrivas i i tre målsättningar:

 • Ingen förändring i ett företag eller organisation borde ske utan att man förstärker företagets konkurrensförmåga och ökar kundvärdet. Det gäller att identifiera rätt marknadssegment där man kan finna möjligheter till uthållig lönsamhet och tillväxt. Först därefter kan man utveckla konkurrenskraftiga strategier, bryta ner dem i taktiska handlingsplaner och därigenom säkerställa genomförandet med en organiserad verksamhetsstyrning.
 • Vi arbetar med fundamental omvärldsanalys med fokus på lönsamhet, tillväxt, och likviditet. Analysen leder ofta till förändringar. Förändringar är alltid processer som kräver tid för information och utbildning. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare så att det beslut som ska tas är väl förankrat i organisationen.
 • Varje konsultinsats som inte slutar med förslag till beslut borde aldrig ha påbörjats. Vi levererar beslutsunderlag och är beredda ta ansvar för genomförandeprocessen, antingen som projektledare eller som management for hire.

VAD VI ERBJUDER

Kompetensområden

Samtliga våra metoder bygger på en utifrån-och-inanalys av kunder, produkter och konkurrenter. Antingen har våra kunder redan gjort kartläggningen eller hjälper vi till med att genomföra den.

Våra metoder är strukturerade att "göra rätt saker" innan vi "gör sakerna rätt". De säkerställer genomförande och mätbarhet. De engagerar medarbetare att göra sitt yttersta.

Strategisk rådgivning

Våra beprövade metoder finner du inom

 • struktur/segmentering
 • strategiutveckling
 • taktisk verksamhetsststyrning
 • projektledning
pil

Läs mer

Corporate Finance

Köp och försäljning av företag är för många livets största affär och åtminstone en sällanköpsvara. Likaledes är börsintrodupadktioner, kapitalanskaffningar och kapitalmarknadsanalyser. Rådgivning inom dessa områden skall man köpa från de som har djup egen erfarenhet av många och komplexa transaktioner.

Våra beprövade metoder finner du inom

 • Köp och försäljning av företag och verksamheter (M&A)
 • Strukturfrågor
 • Kapitalanskaffning
 • Ägarrelationer
pil

Läs mer

Organisationsutveckling

Marknaderna förändras kontinuerligt och då måste organisationerna utvecklas med dem. Nyrekryteringar måste säkras både som hela människor och som säkerställda kompetenser för att klara utvecklingen.

Våra beprövade metoder finner du inom

 • organisationsöversyn
 • belöningssystem
pil

Läs mer

Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se